Afbraakwerken – Dag 1 (12/10/20)

  • Afbreken/ontmantelen chauffage ruimte
  • Afbreken schoorsteen
Gaten maken voor steengruis van de schouw
Schouw wordt afgebroken
Eerste licht komt door het dak
Klein beetje steengruis
Einde afbraakdag 1